Zahradnické práce - Jak to probíhá

Zahradnické práce - Jak to probíhá

Spolupracujeme s dlouhodobými zákazníky a provádíme i nárazové zahradnické práce.

Děláme oba typy prací - záleží na potřebách zákazníka. O některé zahrady se staráme, jako by byly naše vlastní.

Realizujeme však také jednorázové, přesně specifikované zakázky.

Jde nám o efektivitu a také o komfort práce.

Používáme kvalitní nářadí. Protože práce s ním jde snadněji a rychleji, šetří peníze zákazníků a zdraví pracovníků.

Kde je to možné, pracujeme s elektricky a nikoliv benzínem poháněnými stroji. Jsou tišší, podstatně méně vibrují a neprodukují výfukové plyny. Opět benefit pro obě strany.

Kdo po nás uklidí?

Uklidíme po sobě sami. Máme rádi pořádek a pohled na kompletně dokončené dílo stejně jako zákazníci. Pokud si to však přejí, necháme úklid na nich.

Jak se řeší biologický odpad?

Pokud zákazníci nemají svoje vlastní úložiště (kompost apod.), odpad odvezeme a ekologicky zlikvidujeme na nejbližším sběrném dvoře.

Je potřeba se více starat o čerstvě zasazené rostliny?

Ano, zvýšená péče se musí poskytovat čerstvě zasazeným rostlinám nejméně po dobu 3 měsíců, u prostokořenných dospělých dřevin však i několik let od zasazení. Nějakou dobu trvá, než kořeny rostliny vrostou do půdy na novém stanovišti a po tuto dobu je rostlina náchylná k uhynutí, hlavně nedostatkem vláhy.

Chcete si sami zasadit strom?

Zde je pěkný návod, vytvořený iniciativou sazimestromy.cz.

Když zákazníci chtějí něco, co není v souladu se zahradnickou praxí...

Řekneme jim to. Probereme jejich důvody a najdeme řešení.