Rekonstrukce zelených částí, městská zahrada, Vysočina 

22.04.2018

Zakázka, kde se prvotní požadavek zákazníka na pravidelnou údržbu přetavil v rozsáhlou revizi a rekonstrukci zelených částí, které tak navázaly na stavbu nového schodiště a komunikací. 

Zahrada je rozložená na čtyřech pohledově oddělených terasách směrem na východ a třech terasách na západ. Terasy jsou spojeny centrálním schodištěm a na koncích vzájemně propojeny cestičkami. Pozemek má jihozápadní orientaci. Je zde zavedena automatická závlaha. V posledních letech byl zákazník schopen zabezpečit pouze základní fungování zahrady.

Z mého hlediska byl klíčovým pojmem pro naši práci na této zahradě "přirozený soulad". Soulad formy a obsahu, vhodnost rostlin a dalších materiálů pro dané prostředí. Vhodnost té které kompozice pro dané místo. A také soulad s cítěním investora, s jeho přáními a potřebami. 

Několik částí zahrady se novým vedením komunikací změnilo natolik, že bylo třeba dát místu nové ladění, vystavět dynamiku prostoru, aby fungoval přirozeně a odkrýt nebo vybudovat novou krásu. Dostat se na jádro věci, na klíčové struktury. Zviditelnit podstatu jednotlivých částí a zvýraznit jejich charakter. 

Řada rostlin, které před lety rostly na výsluní, se přirůstáním hmoty keřů a stromů dostala do stínu. Těmto rostlinám jsme hledali vhodné nové stanoviště tak, aby mohla vyniknout jejich přirozená jedinečnost. 

Během jara 2017 jsme také byli nuceni odstranit rozsáhlý porost jalovce chvojka klášterská kvůli nákaze rzí hrušňovou.

Díky důvěře a mimořádnému vztahu se zákazníkem bylo možné jít skutečně do detailu a sladit formu s obsahem na mnoha úrovních. Například jsme odstranili kačírek (drobné valounky), který se ve velkém množství vyskytoval porůznu v zahradě jakožto mulčovací materiál. Ten je svým původem a charakterem vhodný pro využití v asociaci s vodou, kam přirozeně patří. V zahradě Jízdných jsme kačírkový mulč nahradili kůrou a mulčem štěrkovým a kačírek vyhradili pro místa, kde vzniklo symbolické vodní řečiště a na dno a okraj nové vsakovací dešťové tůňky. 

Na místech, která nejsou příliš pohledová, je místo typicky "zahradnických" mulčů použit zahradní odpad: na drobno naporcované větve. Kde je to možné, zakrýváme půdu nejpřirozenějším mulčem, jaký příroda může nabídnout: pokryvem rostlin. 

Specifikem této zakázky je etické nakládání s rostlinným i neživým materiálem. Prakticky nic z živého materiálu, který bylo třeba ze zahrady odstranit, nebylo vyhozeno do odpadu. Vše použitelné bylo rozdáno, případně nahrnkováno a nabídnuto k prodeji za symbolickou cenu. Stejně tak jsme recyklovali nebo nabídli k dalšímu využití všechny již nepotřebné anorganické materiály a elementy.

Zahrada je přístupná veřejnosti v rámci akce Víkend otevřených zahrad.


Námi zbudované nové prvky v zahradě: 

Kamenné řečiště a schodiště v západní spodní části zahrady + optické sjednocení plochy, červený suchý záhon na třetí terase, vsakovací tůňka pro dešťovou vodu na čtvrté terase, suché zídky a místo pro živý oheň na čtvrté terase.

Rekonstrukční práce v zahradě:

2017-19:  rekonstrukce zelených částí, Eva Lysáková, Velké Meziříčí, supervize autorizovaný krajinářský architekt Petr Velička, Oslavice.  

2018: rekonstrukce trávníků: Ing. Ladislav Molnár, Budišov. Přeměna bazénu na koupací jezírko, zelená střecha na altánku, nové sekce plotu nad altánkem: návrh a supervize arch. Petr Velička, realizace stavebních prací Martin Šoukal, Martinice, realizace plotových dílců Stanislav Kazda, Stránecká Zhoř.

2016-17: realizace nových komunikací podle návrhu autorizované krajinářské architektky Markéty Veličkové. Realizace komunikací: Martin Šoukal, Martinice, realizace schodiště: Milan Štoksa, Oslavice, kovářské práce: Stanislav Kazda, Stránecká Zhoř. Supervize arch. Petr Velička.